Forsiden

 

Velkommen!

 

Aurora er en støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer og har i flere tiår arbeidet for å redusere bruken av medisiner og tvang i psykiatrien og vil fortsette dette arbeidet videre.

Aurora legger vekt på arbeid for medlemmene, ved å bygge nettverk og tilby medlemsaktiviteter. I tillegg skal Aurora arbeide for å styrke den enkeltes rettigheter og rettsikkerhet, ta opp helsepolitiske saker innen psykisk helse og være et talerør overfor institusjoner og myndigheter.

 

Foreningen har særlig fokus på at særloven om ”psykisk helsevern” er utdatert og må fjernes, slik at alle pasienter/klienter må rettsikres ved vanlig helselovgivning, uten noen særlov som gjelder psykisk helse.

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics