Arkiv

 

Org. 975997650

Aurora- støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Postboks 8815 St. Olavs pl., 0028 Oslo – Besøksadr.: Storg.  39, 2.et.

www.aurora-stoetteforening.no    post@aurora-stotteforening.no

Besøk oss på Facebook.

Auroras årsmøte 11.02.2019. Sak 3.

Styrets årsmelding for forrige periode, med årsmøtets merknader (understreket)
Styret for perioden valgt på årsmøtet 24. januar 2018:


Gunn Helen Kristiansen, leder ( ny )                                                                               

Henia I. Saric, delt sekretær ( ikke på valg )                                                                

Helene Stenersen, delt sekretær ( ny )

Aage Reitan ( gjenvalg )

Asbjørn Lindh ( ikke på valg )

Farzana Sammer ( ikke på valg )                                                                               

Kjersti Eggen ( ikke på valg )

 

Varamedlemmer:

Liv G. Solberg ( ny )                                                                                                

Hildegun Flatabø       ( ny )

Per Overrein ( ny

Ellen von Sondern ( gjenvalg )

Monique Halvorsen ( gjenvalg )                                                                                     

Berit Bryn-Jensen ( gjenvalg )

 

Valgkomite:  Bjørn Brahman Mathisen ( leder ), Unni Jørgensen, Hildegun Flatabø


Farzana Sammer trakk seg i løpet av styreperioden som styremedlem, Liv G. Solberg trakk seg etter årsmøtet som varamedlem og Bjørn Brahman Mathisen måtte trekke seg som leder av valgkomiteen.
Konstituering på styremøtet 12/2 2018:
Aage Reitan, valgt som nestleder, Helene Stenersen valgt som kasserer, Per Overrein valgt som bokholder / forretningsfører.  Monique Halvorsen rykket opp til styremedlem, Ellen som fast vara i styret, i tillegg som leder av valgkomiteen.


Styremøter:  12/2  9/3  6/4  11/5  1/6  9/8  5/9  5/10  8/11  12/12


Åpent kontor: en dag i måneden utenom juli  Aage Reitan og Helene Stenersen har delt på å holde åpent kontor, oppstart 30/5.


Medlemsbrev:  februar, april, mai, august, oktober, desember.Begivenheter i 2018:
Auroras minnedag for de som har gått bort, lørdag 7/4 Sagene kirke, Nordre gravlund og et måltid etterpå.


Foredrag om psykose ved Helene 12/4. Tretten deltakere.


Flytting til nye lokaler i Storgata 39 14/4 Aage og Helene organiserte flyttingen.  Innflyttingsfest i Storgata  39 20/4.                                                           


1.mai-frokost på Aurora, Storgata 39. Seks deltakere.


Skogtur til Lutvann 20/5. Åtte deltakere.                                                              


Skogtur til Lutvann 2/6. Åtte deltakere.                                                               


Sommertur til Gressholmen 22/6 . Femten deltakere.                                            


Amaliedagene 19 – 22/8 Auroras bidrag var organiseringen av tekst og tale til gudstjenesten og minnemarkeringen på skammens grav. Aage Reitan var konferansier under Amaliedagene. Hildegun holdt ett av foredragene.


Høsttur til Nesbyen, Kjerringtorget 25/8. Tretten medl. deltok.


Skogtur til Lutvann 15/9. To medl. deltok


Verdensdagen for psykisk helse 9/10. Aurora hadde arrangement i Kjellersalen på Litteraturhuset i Oslo. Debatt med tidl. høyesterettsdommer Ketil Lund, advokat Bjørg S. Granerud og tidl. leder av Aurora, Ingun Øye. Paneldebatt om tvangsmedisinering og Auroras gruppesøksmål.


Sverigetur til Srømstad med buss og båt 11/10. Tolv medl. deltok.                                          


Matkurs hos Hildegun Flatabø 31/10. Seks medl. delt.


Dialogkonferansen medisinfritt tilbud  20- 21/11 Aurora var medorganisator av konferansen på Thon konferansesenter, Oslo.


Matkurs  hos Hildegun Flatabø 3/12. Ni medl. deltok.


Auroras julebord 14/12 på Stortorvets gjestgiveri. Trettito medl. deltok.


 


Disse konferansene har vi deltatt på i 2018 :
IHSG, Internasjonal helse - og sosialgruppe, årsmøte 11.04. Helene deltok.


IHSG eldredagen 28.09. Helene deltok. Hun er varamedlem i styret.


Tvangsnettverket. Holmen 22-23.10. Aage deltok begge dager, Gunn Helen deltok begge dager og Kjersti deltok 22.10.


Krisekonferansen. Gjøvik 12.-13.11. Aage, Helene, Ellen og Monique deltok.


Dialogkonferansen medisinfrie behandlingstilbud. 20.-21.11. Aage, Helene og Siri Lill deltok.


Rådet for psykisk helse, årsmøtet. 28.11. Helene deltok.


Topplederkonferanse 28.11. Aage deltok.


Frivillighetens dag 05.12. Helene og Hildegun deltok.


Frivillighetskonferansen KS. 06.12. Aage deltok.


Amaliedagskomiteen. Aage Reitan har i 2018 vært Auroras representant.


Merknad ved årsmøtet. Vedtatt mot to stemmer pkt 2 og to avholdende:


  1. Auroras representasjon på konferanser mm deles på flere, primært blant styrets medlemmer og varamedlemmer. I skriv til medlemmene bes de som er interessert melde i fra til Aurora.
  2. De som deltar på konferanser mm oppfordres til å skrive en kort oppsummering som kan deles på Auroras Facebookgruppe mm.

Kreative kurs:
Vårsemesteret under ledelse av Reidun Berger.


Høstsemesteret omorganisert til skrivedel og filosofidel under ledelse av Aage Reitan, også en liten del med porselensmaling. September to kurs, oktober to kurs, november ett kurs og desember to kurs.
Noe av det styret har arbeidet med i 2018:
Medlemsskap i FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, søknad under utarbeidelse.


Valdressaken, vi har støttet moren i Valdressaken ved avisinnlegg.                      

Henvendelse fra NRK om deltagelse til fjernsynsserie om psykiatri.


Vi var glade for at NRK valgte Aurora, imidlertid dreiet dette seg om et felt som vi overlot til Inger Nitter, og NRK kunne bruke Ingers opplegg.

Økonomi:

Aurora mottok kr 300 000 i støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.


Aurora fikk tilbake momskompensasjon på kr 17 000.
Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics