Styret

Auroras styre i 2018 - 2019

Gunn Helen Kristiansen - 

Leder av brukerorganisasjonen AURORA -støtteforening        tlf.nr: 66 98 01 69

Leder av Brukerrådet for psykisk helse og rus i Asker kommune

Medlem av "Rådet" for Akuttnettverket

Tidligere medlem av Brukerutvalget i Vestre Viken

Brukerrepresentant og Medforsker
Nestleder: Aage Reitan -                                                                 tlf.nr: 415 92 613
Helene Stenersen: Kasserer og sekretær -                                   tlf.nr: 476 51 108

Sekretær: Henie I. Saric -                                                               tlf.nr: 958 73 586Styremedlemmer:


Ellen von Sondern


Andreas  Wilhelm Jelstad


Monique Halvorsen                                                                         tlf.nr: 934 71 038


Varamedlemmer:


Kjersti Eggen                                                                                   tlf.nr: 917 12 148


Hildegunn Flatabø                                                                           tlf.nr: 472 87 617


Anne Ragna Sann


Eduard Myska


Jorun Huser


Rune Eriksen

Valgkomite:


Per Overrein, leder


Unni Jørgensen


Asbjørn Lindh                                                                                  tlf.nr: 466 98 967


Vara: Kjersti Eggen                                                                         tlf.nr: 917 12 148

Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics