Forsiden


Velkommen!


Aurora er en støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer og har i flere tiår arbeidet for å redusere bruken av medisiner og tvang i psykiatrien og vil fortsette dette arbeidet videre.

 

Aurora legger vekt på arbeid for medlemmene, ved å bygge nettverk og tilby medlemsaktiviteter. I tillegg skal Aurora arbeide for å styrke den enkeltes rettigheter og rettsikkerhet, ta opp helsepolitiske saker innen psykisk helse og være et talerør overfor institusjoner og myndigheter.


Foreningen har særlig fokus på at særloven om ”psykisk helsevern” er utdatert og må fjernes, slik at alle pasienter/klienter må rettsikres ved vanlig helselovgivning, uten noen særlov som gjelder psykisk helse.

En stor takk til seriøsenorskecasino.com for deres generøse støtte til Aurora. Deres bidrag hjelper oss i arbeidet med å støtte personer med psykiske helseproblemer. Sammen gjør vi en forskjell.


LEDER HAR ORDET

Et viktig satsningsområde for meg som leder er foreningens deltagelse i Fellesaksjonen som krever medisinfrie tilbud ved alle landets helseforetak. Det er lagt ned mye arbeid i FA som du kan lese om (Her) Utfordringene er mange og motstanden fra faglig hold er stor. Psykiaterne vil ikke gi slipp på sin rett til å medisinere folk med tvang. Arbeidsgruppen skal arbeide med den overordnede problemstillingen. Frakturer av tema skal foregå i de forskjellige organisasjonene.


På bakgrunn av egen erfaring arbeider jeg mye med kritikk av psykiatriens grunnsyn i form av artikler og tekster. Det er en kjent sak at vitenskapen psykiatrien støtter seg til er svak og usikker. Som Auroras leder vil jeg vektlegge gyldighet av den erfarte kunnskapen

Hurdalssjøen Recoverysenter Incita er et privat helseforetak som jobber etter nye, og etter min mening bedre metoder enn det som er vanlig i den offentlige psykiatrien. I Hurdal kan de tilby nedtrapping og medisinfri behandling. Jeg vil fortelle Auroras medlemmer og støttespillere om mitt eget opphold på senteret. Følg med på Facebook.


Brukerorganisasjonen Aurora har i noen år arbeidet med forberedelse til et Gruppesøksmål mot staten. Pasienter som har opplevd urettmessig tvang og fått skade av medisiner kan ta direkte kontakt. ([email protected]).


Auroras styre støtter mora som er anklaget i Valdressaken. (Se egen sak på vår hjemmeside) Mitt ønske er å rette søkelyset på fravær av rettssikkerhet for psykiatriske pasienter generelt og nå mener jeg å se tegn på at rettsikkerheten til pårørende også er i fare.

Gunn Helen Kristiansen – Auroras leder


Copyright (c) Aurora Støtteforening 2018 - Utviklet i One.com av Bjørn Ingar Pedersen - Celsius Recordings, Expo and Lyrics